Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Το νοικοκύρεμα συνεχίζεται…

Η αναδιάρθρωση και το νοικοκύρεμα του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν τελείωσε το 2018 αλλά συνεχίζεται. Η στόχος, που έχει χαράξει η διοίκηση του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας, «όχι συμβάσεις για το ανεκτέλεστο, αλλά συμβάσεις που να δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ικανοποιητικό κέρδος» υλοποιείται, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα τέτοιες συμβάσεις για να κάνουν την διαφορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.

Έτσι, ο όμιλος κινείται στην καλύτερη αξιοποίηση των κλάδων που αποδίδουν δηλαδή στις Παραχωρήσεις και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στη μείωση του κόστους και στη μείωση-καλύτερη διαχείριση του χρέους.
Τα παραπάνω προκύπτουν από τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή για τα ¾ της οικονομικής χρήσης, που ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 19 Νοεμβρίου 2019.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη κινήθηκαν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,016 δισ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένος 26,43% έναντι 1,381 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
 • Αντίθετα, το μεικτό κέρδος υπερδιπλασιάστηκε στα 113,217 εκατ. ευρώ από 52,102 εκατ. ευρώ που ήταν στο 9μηνο του 2018.
  Σε αυτό έπαιξε ρόλο η μείωση σε μεγαλύτερο ποσοστό (-32%) του κόστους (πωληθέντων) σε σχέση με τη μείωση του τζίρου (-26,43%) στα 903 εκατ. ευρώ από 1,329 δισ. ευρώ.
 • Από τις μειώσεις στα επί μέρους κόστη σε ποσοστό μεγαλύτερο της μείωσης του τζίρου ξεχωρίσαμε τα εξής κονδύλια:
  Αναλώσεις αποθεμάτων: μείωση 31% στα 245 εκατ. ευρώ από 357 εκατ. ευρώ
  Αμοιβές υπεργολάβων: μείωση 47% στα 230 εκατ. ευρώ από 436 εκατ. ευρώ
  Ενοίκια μισθώσεων: μείωση 52% στα 17,7 εκατ. ευρώ από 37,4 εκατ. ευρώ.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 151,2 εκατ. ευρώ έναντι 59,8 εκατ. ευρώ
  ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2018, σημειώνοντας αύξηση 153,3%.
 • Επιπλέον, σε επίπεδο κόστους υπήρξε μείωση και στο χρηματοοικονομικό, το οποίο διαμορφώθηκε σε 60,3 εκατ. ευρώ από 66,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2018. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των δανείων κατά 71 εκατ. ευρώ σε 1,415 δισ. ευρώ από 1,486 δισ. ευρώ στις 31/12/2018 και δευτερευόντως στη μείωση των επιτοκίων.
 • Σε επίπεδο καθαρού δανεισμού (δάνεια μείον διαθέσιμα) το ποσό είναι αυξημένο ήτοι 815,3 εκατ. έναντι 584,1 εκατ. στις 31/12/2018 καθώς μειώθηκαν τα διαθέσιμα για την αποπληρωμή μέρους των δανείων.
 • Ετσι, το προ φόρων καθαρό αποτέλεσμα έγινε θετικό, δηλαδή κέρδη 31 εκατ. ευρώ από ζημιές 77,3 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2018.
 • Μετά τους φόρους το αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό κατά 4,68 εκατ. ευρώ από ζημιές 102,81 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018.

Ζημιές 42,8 εκατ. από τις κατασκευές

Ο Κατασκευαστικός τομέας, που συνεισφέρει το 70% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, παρουσίασε έσοδα 718 εκατ. ευρώ ή 34% μειωμένα σε σχέση με το 9μηνο του 2018.
Τα έσοδα αυτά παρήγαγαν ζημιές μετά από φόρους 42,8 εκατ. ευρώ. Πέρυσι στο 9μηνο οι ζημιές από τον κατασκευαστικό τομέα ήταν 131 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά αλλά χρειάζεται ακόμα αρκετός χρόνος για να μπορέσει ο κατασκευαστικός τομέας να έρθει «ίσα βάρκα-ίσα νερά».

Παραχωρήσεις και ΑΠΕ τα δυνατά χαρτιά

Ο τομέας των Παραχωρήσεων είναι το ισχυρό χαρτί ως προς την κερδοφορία. Τα έσοδα ήταν 179 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν στα ίδια επίπεδα του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αλλά δημιούργησαν κέρδη 33,3 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Ο τομέας Περιβάλλον πέτυχε έσοδα 64,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με πέρυσι με κερδοφορία 1,08 εκατ. ευρώ από 13,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι το δεύτερο δυνατό χαρτί με έσοδα 49 εκατ. ευρώ (+15%) και καθαρά κέρδη 17,4 εκατ. ευρώ (+65%).
Τέλος,  η Ανάπτυξη Ακινήτων συνεισέφερε μικρό μέρος στα έσοδα 4,798 εκατ. ευρώ και συνοδεύτηκε με αρνητικό αποτέλεσμα 1,6 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι η σημερινή διοίκηση ανέλαβε τα ηνία του ομίλου μετά το καλοκαίρι πέρυσι με στόχο την αναδιάθρωσή του. Ένα χρόνο μετά, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά χρειάζονται μερικά ακόμα.

Χρήστος Ιωάννου
cioannou@ceo.gr