Πάνω από το 10% η συμμετοχή της Silchester στη ΔΕΗ

Η διοίκηση της ΔΕΗ σχολιάζοντας δημοσιεύματα σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων «Silchester International Investors LLP” (“Silchester”) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, διευκρινίζει ότι το συνολικό ποσοστό των πέντε (5) αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Silchester παραμένει υψηλότερο του 10%.

Η από 5.11.2019 ανακοίνωση της ΔΕΗ  αφορά στη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ Α.Ε. του «Silchester International Investors International Value Equity Trust», το οποίο είναι ένα (1) εκ των πέντε (5) παραπάνω αμοιβαίων κεφαλαίων της Silchester.