Παπουτσάνης: Στις 29/4 η αποκοπή του δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου

Η εταιρεία Παπουτσάνης ανακοινώνει ότι ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου έχει οριστεί η 29η.04.2020.

Σημειώνεται ότι Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 27.02.2020 αποφάσισε τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 753.552,30 ευρώ στο ποσό των 14.066.309,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της εταιρείας από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Ως ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την επιστροφή κεφαλαίου έχει οριστεί η 30ή.04.2020, ενώ η καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα ξεκινήσει στις 06.05.2020.