Παράταση μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020 για την παραχώρηση της μαρίνας Ιτέας

Παρατείνεται έως την 31η Ιανουαρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση (κατ’ ελάχιστο 35 έτη) υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Ιτέας, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ στους ενδιαφερόμενους επενδυτές (η προθεσμία που είχε τεθεί ήταν η 29η Νοεμβρίου 2019).
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, στη φάση προεπιλογής και σε αυτή της υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Η μαρίνα βρίσκεται στην Ιτέα Φωκίδας, στη θέση «Μαρίνα» του κόλπου της Ιτέας, εντός των ορίων του τέως δήμου Ιτέας.
Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας καταλαμβάνει επιφάνεια της τάξης των 26.000 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού 146 σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Προβλέπονται, επίσης, 60 θέσεις σκαφών στη χερσαία ζώνη.
Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η χερσαία επιφάνεια της μαρίνας καλύπτει έκταση της τάξης των 24.700 τ.μ. Σήμερα, η μαρίνα φιλοξενεί μικρό αριθμό σκαφών αναψυχής.
Σχετικά με την παραχώρηση μαρινών, το ΤΑΙΠΕΔ δρομολογεί για το επόμενο έτος  εκτός από την μαρίνας Ιτέας και τις παραχωρήσεις στις μαρίνες Μυκόνου, Αρετσούς, Αργοστολίου, Ζακύνθου και Ρόδου.

Σύμβουλοι

Σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση είναι οι εξής:
Χρηματοοικονομικός: Kantor
Νομικός: Δικηγορικό γραφείο Π. Σφηκάκης & Συνεργάτες
Τεχνικός: TRITON Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. & Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε