Παραιτήσεις από την επιτροπή ελέγχου και νέος εσωτερικός ελεγκτής στην Creta Farm

Καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή αναλαμβάνει η κυρία Δημαράκη Μαρία στην πολυταλαιπωρημένη κρητική εταιρεία Creta Farm, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης.
Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Χρήστος Τσάλλης, Παναγιώτης Βρουστούρης και Πέτρος Μαραβελάκης υπέβαλαν την παραίτησή τους.

Η κυρία Δημαράκη διαθέτει εμπειρία εσωτερικού ελέγχου έχοντας εργαστεί ως εσωτερικός ελεγκτής στo ελληνικό υποκατάστημα της τράπεζας Β&Ν BANK (Public Joint -Stock Company) και ως Εξωτερικός Ελεγκτής στην PricewaterhouseCoopers SA.