Πέντε εταιρείες πήραν τη δουλειά των 9.400.000 (τελικά) self-test με απόκλιση τιμών 75% ανά τεμάχιο

Πρόκειται για πέντε εταιρείες που συνολικά θα παραδώσουν 9.400.000 selft test με σύνολο δαπάνης 30,155 εκατ. ευρώ και τιμές από 2,29 ευρώ έως 4 ευρώ για κάθε ένα selft test

Με διαδικασίες Fast Track επιλέγησαν οι εταιρείες ως προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού για την επείγουσα προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID- 19.

Πρόκειται για πέντε εταιρείες που συνολικά θα παραδώσουν 9.400.000 selft test με σύνολο δαπάνης 30,155 εκατ. ευρώ και τιμές από 2,29 ευρώ έως 4 ευρώ για κάθε ένα selft test. Πρόκειται για απόκλιση 75%. Συγκεκριμένα δόθηκαν: 

2.500.000 self-test στην ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ προς 2,29€ συνολικής αξίας 5.725.000
1.000.000 στην ΑΝΑΤS προς 3,30€: 3.300.000
3.000.000 στη SWISS MED προς 3,36€: 10.080.000
1.000.000 στη MARVIFARM προς 3,45€: 3.450.000
1.900.000 στην ROCHE DIAGNOSTICS προς 4€: 7.600.000

Αναλυτικά και σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής του διαγωνισμού :

  1. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τη προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» και στην παρακάτω τιμή που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο, ήτοι 2.500.000τμχ ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην τιμή των 2,29€ και συνολική αξία 5.725.000,00€, υπό την αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
  2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τη προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στην εταιρεία «ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών- Κατασκευαστική- Τεχνική Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων» και στην παρακάτω τιμή που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο, ήτοι 1.000.000 τμχ ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην τιμή των 3,30€ και συνολική αξία 3.300.000,00€, υπό την αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
  3. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τη προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στην εταιρεία «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στην παρακάτω τιμή που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο, ήτοι 3.000.000 τμχ ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην τιμή των 3,36€ και συνολική αξία 10.080.000,00€, υπό την αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
  4. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τη προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM)» και στην παρακάτω τιμή που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο, ήτοι 1.000.000 τμχ ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην τιμή των 3,45€ και συνολική αξία 3.450.000,00€, υπό την αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
  5. Την κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τη προμήθεια ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στην εταιρεία «ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και στην παρακάτω τιμή που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το ελληνικό Δημόσιο, ήτοι 1.900.000 τμχ ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing, στην τιμή των 4,00€ και συνολική αξία 7.600.000,00€, υπό την αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.