Πέντε στελέχη της Lamda Development αγόρασαν μετοχές αξίας €409.990

Τα στελέχη της Lamda Development αγόρασαν μαζικά μετοχές της εταιρείας στις 26/11/2019 δηλαδή μία ημέρα πριν την αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό μοιάζει με ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία και στην επένδυση του Ελληνικού από τα στελέχη της, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα συμμετέχουν και στην αύξηση κεφαλαίου αφού αγόρασαν μετοχές πριν την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση. Συνολικά αγόρασαν 54.600 μετοχές δαπανώντας 409.990 ευρώ ή 7,5 ευρώ ανά μετοχή:
Αναλυτικά τα στελέχη και οι συναλλαγές τους έχουν ως εξής:
– o κ. Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer, LAMDA Malls της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 17.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 7,529 ευρώ, συνολικής αξίας 127.990,00 ευρώ
– o κ. Δημήτριος Ζωντανός, Διευθυντής Ανάπτυξης, Ελλάδα, Διευθυντής Project “Ελληνικό” της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 7,500 ευρώ, συνολικής αξίας 75.000,00 ευρώ
– η κ. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 7,500 ευρώ, συνολικής αξίας 112.500,00 ευρώ
– o κ. Αλέξανδρος Κοκκίδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 7,500 ευρώ, συνολικής αξίας 45.000,00 ευρώ
– η κ. Μαίρη Παπακωνσταντίνου, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 6.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 7,500 ευρώ, συνολικής αξίας 49.500,00 ευρώ