Πέτρος Πετρόπουλος: Χωρίς το μέρισμα 0,10 ευρώ οι μετοχές στο Χρηματιστήριο

Από 24/08/2020, οι μετοχές της εταιρίας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» είναι υπό διαρπαγάμτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,10132 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,096254 ανά μετοχή).