Πιέζεται η βιομηχανία με αύξηση τιμών πρώτων υλών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Νοέμβριο 2019, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 4,0% έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2018 με το 2017.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Νοέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2018.

Στο 12μηνο Δεκεμβρίου 2018- Νοεμβρίου 2019, ο μέσος Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 2,0% σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του
δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2017 – Νοεμβρίου 2018.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 4% το Νοέμβριο 2019 οφείλεται:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,2%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,0%.

Οι κατηγορίες προϊόντων και αγαθών που συνέβαλαν στην αύξηση ήταν οι εξής:
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 6,7%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 3,9%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 1,3%
Βιομηχανία τροφίμων 1%
Κατασκευή ειδών ένδυσης 1%
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 0,7%
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0,6%
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -0,5%
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων -0,5%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -1,3%
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων -2,4%
Παραγωγή βασικών μετάλλων -3,2%