Ποιοί κλάδοι έχουν καλύτερες προοπτικές για ελληνικές επιχειρήσεις στη Γαλλία

Φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα και κατασκευές/δομικά υλικά είναι τρεις κλάδοι με σημαντικές δυνατότητες εξαγωγών στη γαλλική αγορά. Αυτοί οι κλάδοι περιλαμβάνονται στον «Οδηγό Επιχειρείν για τη Γαλλία 2019» του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, και αναφέρονται ως κλάδοι ειδικού ενδιαφέροντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Φαρμακευτικά προϊόντα

Η γαλλική αγορά φαρμάκων αποτελεί μία μεγάλη και ιδιαίτερα εξωστρεφή αγορά, που παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες και παρέχει αξιόλογες δυνατότητες ανάπτυξης στις φαρμακευτικές εταιρείες. ‘Ανω του ήμισυ της συνολικής παραγωγής εξάγεται, ενώ στην αγορά έχουν εγκατασταθεί πολλές πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκεται υπό ξένο έλεγχο.
Σημαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται από τις γαλλικές αρχές εδώ και δεκαετίες για την ενίσχυση του τομέα της έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη μείωση του κόστους των εταιρειών για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν υιοθετηθεί ειδικά μέτρα φορολογικών απαλλαγών, από τα οποία επωφελούνται σε σημαντικό βαθμό οι γαλλικές φαρμακοβιομηχανίες και τα οποία θεωρείται ότι έχουν δώσει σημαντική ώθηση στον κλάδο.
Δεδομένου του συγκριτικά μικρού βαθμού διείσδυσής τους στη γαλλική αγορά φαρμάκων, η Γαλλική Κυβέρνηση επικεντρώνεται επί του παρόντος στη διεύρυνση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων ως εργαλείο περιορισμού του κόστους για τη μείωση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Η αγορά γενόσημων φαρμάκων οδηγείται κυρίως από ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό καθεστώς, καθώς και από μία συνεχή ροή άρσης της προστασίας από διπλώματα ευρεσιτεχνίας που φθάνουν στη λήξη τους.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ότι διανοίγονται ευκαιρίες για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που διαθέτουν σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες, πολύτιμη τεχνογνωσία και υψηλό βαθμό εξωστρέφειας.
Το 2018, η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας σε φάρμακα, έχοντας επιτύχει εντυπωσιακή αύξηση 283% των εξαγωγών σε σχέση με το 2017, με βάση την αξία των προιόντων (392 εκατ. ευρώ). Κατά την τελευταία 5ετία (2014-2018), οι ελληνικές εξαγωγές φαρμάκων προς τη Γαλλία αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 58,8% σε όρους αξίας και 18% σε όρους ποσότητας, οδηγώντας σε αύξηση του μεριδίου της Ελλάδας επί της συνολικής αξίας των γαλλικών εισαγωγών φαρμάκων από 0,32% το 2012 σε 3% το 2018.
Συνολικά, κρίνεται ότι υφίστανται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης του μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων στη γαλλική αγορά, δεδομένου ότι η εγχώρια αγορά γενόσημων φαρμάκων δεν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της και υπάρχει εκπεφρασμένη βούληση από τις γαλλικές αρχές για την αύξηση του μεριδίου τους στο συνολικό μείγμα φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά.

Τρόφιμα

Ο κλάδος των τροφίμων αποτελεί τομέα με σημαντικές δυνατότητες προώθησης στη γαλλική αγορά. Η διανομή των ελληνικών προϊόντων διατροφής στηρίζεται πρωτίστως στο δίκτυο των εισαγωγέων ελληνικής καταγωγής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της διείσδυσης στα κανάλια ευρείας διανομής και τις αλυσίδες λιανικού εμπορίου.
Τα ελληνικά προϊόντα τροφίμων είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, χάρη στο ευνοϊκό κλίμα και τη σημαντική βιοποικιλότητα που διαθέτει η χώρα μας. Πρόκειται κατά το πλείστον για προϊόντα με ιστορία και φήμη, τα οποία όμως ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις, και ιδιαίτερα των Γάλλων καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν προϊόντα που όχι μόνο είναι ωφέλιμα για την υγεία και διαθέτουν ανώτερη ποιότητα και γεύση, αλλά και υιοθετούν υπεύθυνες μεθόδους παραγωγής, που σέβονται το περιβάλλον, όπως τα βιολογικά.
Τα δίκτυα προώθησης των πωλήσεων που συγκεντρώνουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εστιάζονται στις αλυσίδες λιανικού εμπορίου, στα καταστήματα βιολογικών προϊόντων καθώς και στα ντελικατέσσεν. Οι τιμές διαφοροποιούνται σε αντιστοιχία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προσθέτουν αξία στο προϊόν: (1) βιολογικός χαρακτήρας, (2) Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π). Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δυνητικά αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τα ελληνικά προϊόντα τροφίμων. Επίσης, τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων και ντελικατέσσεν απευθύνονται σε ένα καταναλωτικό κοινό υψηλού μορφωτικού επιπέδου με αυξημένη αγοραστική δύναμη, θετικά διακείμενο σε προϊόντα που θεωρεί υψηλής ποιότητας και κατεξοχήν υγιεινά, χωρίς να συναρτά την επιλογή του αυστηρά προς το ύψος της τιμής.
Κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχή διείσδυση στη γαλλική αγορά αποτελούν η ανάδειξη του προϊόντος μέσω της καλαίσθητης συσκευασίας και ετικέτας, η σωστή τοποθέτηση του προϊόντος, καθώς και η στοχευμένη προώθηση και προβολή του προϊόντος.

Κατασκευές/δομικά υλικά

Ο τομέας των κατασκευών αποτελεί σημαντικό κλάδο της γαλλικής οικονομίας. Με συνολικά 400.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 1,5 εκατ. εργαζομένους, ο τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 140 δισ. ευρώ το 2018. Τα νεόδμητα κτήρια αντιπροσώπευαν έναν κύκλο εργασιών ύψους 63 δισ. ευρώ, ενώ ο τομέας των ανακαινίσεων κύκλο εργασιών 77 δισ. ευρώ. Το 2017, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών επιταχύνθηκε (3,4%). Η προστιθέμενη αξία του τομέα ανέκαμψε (2,4%) και συνεισέφερε 0,1 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ7. Σε ετήσια βάση, από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2019, σε ακαθάριστη βάση, εκδόθηκαν 442.800 άδειες κατασκευής, ενώ οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν σε 409.700 κατοικίες.
Ο ελληνικός κλάδος δομικών υλικών αποτελείται από δυναμικά αναπτυσσόμενες, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας προϊόντα. Ορισμένα από αυτά συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων προς τη Γαλλία, όπως προϊόντα αλουμινίου, σωλήνες από χαλκό, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, είδη υγιεινής, τσιμέντα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης των προϊόντων αυτών, οι οποίες συχνά εκτείνονται πέρα από τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις. Οι επιπλέον πιστοποιήσεις μπορεί να αφορούν είτε την απόκτηση πιστοποιητικού QB (Qualité du Bâtiment), είτε της πιστοποίησης NF.
Ενδεικτικός κατάλογος των επιπλέον αυτών πιστοποιήσεων βρίσκεται στον σύνδεσμο https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/produits/. Χωρίς αυτές τις πιστοποιήσεις δεν είναι δυνατή η χρήση αυτών των υλικών σε δημόσια κτήρια ή δημόσιους διαγωνισμούς.