Πιο αισιόδοξοι οι Ελληνες CEO από τους ξένους για οικονομία και εταιρείες

Θετικά εκφράζονται για τις προοπτικές της εταιρείας τους, του κλάδου τους, της χώρας, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, οι επικεφαλής (CEO) επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της KPMG. Η ετήσια έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία συμβούλων σε 21 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έδειξε ότι οι Ελληνες CEO είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές της οικονομίας, της χώρας και των επιχειρήσεών τους απ’ ό,τι οι συνάδελφοί τους από άλλες, περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες (Αυστραλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία κ.ά).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της KPMG, τέσσερις στους πέντε Ελληνες CEO (80%) εκφράζουν εμπιστοσύνη για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους. Ο αντίστοιχος δείκτης στις άλλες χώρες διαμορφώθηκε στο 90% και είναι ο μόνος τομέας που οι ξένοι μάνατζερ εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από τους Ελληνες συναδέλφους τους.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ακόμη ότι οι Ελληνες CEO εξέφρασαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους CEO άλλων χωρών για τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τους (92% εμπιστοσύνη σε σύγκριση με 78% στο εξωτερικό), της παγκόσμιας οικονομίας (72% σε σύγκριση με 67%) και της χώρας τους (84% σε σύγκριση με 74%).

Το επίπεδο εμπιστοσύνης ωστόσο διαφοροποιείται, με τους ξένους μάνατζερ να παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερο επίπεδο εμπιστοσύνης απ’ ό,τι οι Ελληνες μάνατζερ, οι οποίοι δείχνουν μικρότερη εμπιστοσύνη.

Το τελευταίο διακρίνεται και στις απαντήσεις σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και της απασχόλησης στις επιχειρήσεις τους. Ετσι, όσον αφορά την πορεία της εταιρείας τους, το 92% των Ελλήνων CEO βλέπει μικρή-μέση ανάπτυξη για τα επόμενα τρία έτη της τάξης έως 2%, ενώ οι ξένοι CEO σε ποσοστό 97% βλέπουν μέση ετήσια ανάπτυξη έως 5%.

Αντίστοιχα ευρήματα υπάρχουν και για τις προοπτικές ανάπτυξης του προσωπικού στις επιχειρήσεις τους. Οι Ελληνες CEO βλέπουν αύξηση του προσωπικού τους έως 5% στα επόμενα τρία χρόνια, ενώ οι ξένοι διευθύνοντες σύμβουλοι σε ποσοστό 90% βλέπουν αύξηση του προσωπικού τους έως 10%.

Τέλος, μια σημαντική διαφοροποίηση, μεταξύ Ελλήνων και ξένων CEO, είναι ότι οι μεν πρώτοι διαβλέπουν σε ποσοστό 36% η ανάπτυξη να έρχεται μέσω οργανικής ανάπτυξης (κεφαλαιακές επενδύσεις, έρευνα και ανάπτυξη κ.λπ.), οι δεύτεροι διαβλέπουν σε ποσοστό 33% η ανάπτυξη να έρχεται από τις συνεργασίες.

Η έρευνα της KPMG πραγματοποιήθηκε σε 1.300 διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων επιχειρήσεων του κόσμου, εκ των οποίων 25 προέρχονται από την Ελλάδα.