Πιο κοντά στο Πόρτο Καρράς ο Ιβάν Σαββίδης

Σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Belterra Investments, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη βρίσκεται η Τεχνική Ολυμπιακή για την πώληση των μετοχών του Πόρτο Καρράς.

«Σε συνέχεια της από 29.10.2019 ανακοίνωσης, η Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία “Τ.Ο. International Holding Ltd” και της εταιρείας με την επωνυμία “BELTERRA INVESTMENTS Ltd” καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε” που ανήκουν στην “ΤΟ International Holding Ltd», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αντίστοιχη συμφωνία καταρτίσθηκε και για τις μετοχές της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε» που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα.

Έτσι, η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» αποφάσισε την ανάκληση της από 27.9.2019 αποφάσεώς του με την οποία είχε αποφασισθεί η έναρξη διαδικασιών κοινής διάσπασης της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». Σύμφωνα με την νέα από 13.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», αποφασίσθηκε η έναρξη διαδικασιών μερικής διάσπασης της Εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.