Πολιτεία Καινοτομίας το ακίνητο της «ΧΡΩΠΕΙ» με ΣΔΙΤ

Σε Πολιτεία Καινοτομίας, η οποία θα φιλοξενεί Ερευνητικά Κέντρα, startup επιχειρήσεις, και τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης επιχειρήσεων και μεγάλων βιομηχανιών με σκοπό να ενισχυθούν οι συνέργειες εντός του εγχώριου οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, πρόκειται να μετατραπεί το ακίνητο της «ΧΡΩΠΕΙ», έκτασης 17,893 τ.μ., επί της οδού Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο. Η πρωτοβουλία ανήκει στον υφυπουργό … Continue reading Πολιτεία Καινοτομίας το ακίνητο της «ΧΡΩΠΕΙ» με ΣΔΙΤ