Prodea Investments: Άντλησε 300 εκατ. ευρώ από το “πράσινο” ομόλογο- Στο 2,30% η απόδοση

Καλύφθηκε η έκδοση του εταιρικού πράσινου ομολόγου της Prodea Investments. Η εταιρεία άντλησε  300 εκατ. ευρώ μέσω της πώλησης 300.000 άυλων ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €554,243 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,85 φορές.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 196.500 Ομολογίες (65,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 103.500 Ομολογίες (34,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν, με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας, θα κατανεμηθούν ως εξής:

-56 εκατ. ευρώ: θα διατεθεί, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως, για την ολική αποπληρωμή του από 20.02.2018 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους περίπου 56 εκατ ευρώ. Η εν λόγω αποπληρωμή δανείου σχετίζεται με την επένδυση στο ακίνητο Καρελά.

-236 εκατ. ευρώ: θα διατεθεί έως την 31.12.2024 για Πράσινες Επενδύσεις περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται αποκλειστικά με τις Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους. Τα κεφάλαια για Πράσινες Επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή μέσω δανεισμού.

Tο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου περιλαμβάνει πιθανές επενδύσεις σε ακίνητα ή/και εταιρίες ακινήτων ύψους άνω των €415,0 εκατ., εκ των οποίων το 18% αφορά σε ακίνητα που η Εταιρεία έχει ήδη ποσοστό ιδιοκτησίας από 35% έως 100% ενώ 25%, περίπου, αφορούν επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο απόκτησης βάσει σχετικών υπογεγραμμένων προσυμφώνων ή/και δεσμευτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Επιπλέον, 30% περίπου αφορούν επενδύσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή της εταιρείας και για τις οποίες έχει συναφθεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ή/και διενεργείται ενδελεχής έλεγχος (due diligence) ή συζητούνται τα συμβατικά κείμενα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Τέλος, το υπόλοιπο μέρος αφορά σε περιπτώσεις για τις οποίες πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις. Η υλοποίηση των παραπάνω, για τα οποία δεν έχει υπογραφεί προσύμφωνο ή/και άλλο δεσμευτικό έγγραφο, τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι θα ολοκληρωθούν.