Profile: Εκτακτη ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου 0,045 ευρώ/μετοχή

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για επιστροφή κεφαλαίου 0,045 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους καλεί το Δ.Σ. της Profile για τις 6 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εταιρική ανακοίνωση, “το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο “PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.” (εφεξής για λόγους συντομίας η “Εταιρεία”), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” και  αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045  Ευρώ (από 0,47 Ευρώ  σε 0,515 Ευρώ).

Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ (από 0,515 Ευρώ  σε 0,47 Ευρώ ) και επιστροφή – καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων  εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας .

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:30, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση”.