Προκήρυξη διαγωνισμού για αποτίμηση του Καζίνο της Πάρνηθας λόγω μεταφοράς του στην Αθήνα

Πρόκειται για συνέχεια της απόφασης της προηγούμενης Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της «πρώτης φοράς αριστερά», που έκανε δεκτό το αίτημα των λοιπών μετόχων του καζίνο της Πάρνηθας (δηλαδή εκτός του δημοσίου, που είναι επίσης μέτοχος) να μεταφερθεί το Καζίνο της Πάρνηθας εντός του αστικού ιστού της Αθήνας.

Έτσι, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 7/2019 προκήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας και της αποτίμησης της υπεραξίας της εταιρείας Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. (ΕΚΠΑ Α.Ε.) λόγω της μεταφοράς του Καζίνο της επιχείρησης από την Πάρνηθα εντός της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4499/2017.

Η ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 20η Ιανουαρίου 2020  και ώρα έως 13:00 και της αποσφράγισης των προσφορών η 23η Ιανουαρίου 2020. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ορίστηκε στο ποσό των 95.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή με Φ.Π.Α. 117.800 ευρώ.