Προς έκδοση ομολογιακού δανείου €500 εκατ. ευρώ η Μυτιληναίος

Στόχος η χρηματοδότηση γενικών σκοπών της εταιρείας

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Μυτιληναίος.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε πως η άμεση θυγατρική της εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners S.A. (η «Εκδότρια»), προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί.

Σε σχέση με την Έκδοση, οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).

Η παρουσίαση για την έκδοση του δανείου θα ξεκινήσει στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2019.

BB από τη Fitch

H εταιρεία πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings αξιολόγησε με ΒΒ τη Μυτιληναίος, δίνοντας “σταθερό” outlook (προοπτικές). Την ίδια βαθμίδα έδωσε στην επικείμενη έκδοση ομολόγων 500 εκατ. ευρώ.

Η αξιολόγηση υποστηρίζεται από το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, το επιχειρηματικό μοντέλο, τις χαμηλού κόστους μεταλλουργικές δραστηριότητες καθώς και από την ισχυρή και συνεχώς ενισχυόμενη θέση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που προσφέρει ένα “μαξιλάρι” έναντι της μεταβλητότητας των ταμειακών ροών.

Αρνητικές ροές το 2020-2021

Οι βασικοί περιορισμοί στην αξιολόγηση είναι μεταξύ άλλων η αυξημένη μόχλευση και οι εκτιμώμενες αρνητικές ταμειακές ροές για το 2020-2021, εξαιτίας των υψηλότερων κεφαλαιουχικών αναγκών και των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Το σταθερό outlook αποτυπώνει την εκτίμησή του οίκου ότι το διαφοροποιημένο προφίλ και οι αυξημένες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, θα μετριάσουν μερικώς την αποδυνάμωση της απόδοσης της μεταλλουργίας και της μηχανικής, των προμηθειών και των κατασκευών (EPC) εν τω μέσω επιδείνωσης της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης.

Επιπλέον, “αντανακλά την εικόνα μας ότι ο όμιλος θα προχωρήσει με αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών και σε μικρές εξαγορές, διατηρώντας παράλληλα ένα συντηρητικό χρηματοπιστωτικό προφίλ”, αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης.