Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2021: Στα 170,721 δισ. το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2020, το χαμηλότερο τουλάχιστον των τελευταίων 22 ετών

Το ΑΕΠ πριν αυξηθεί το 2021 προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 8,2% στα 170,721 δισ. ευρώ το 2020. Αυτό προβλέπεται στο προσχέδιο του πρϋπολογισμού για το 2021  όπου αποτυπώνεται το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία εφέτος, και οι προβλέψεις για επαναφορά  σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το επόμενο έτος.

Τα 170,721 δισ. ευρώ το 2020 είναι το χαμηλότερο ΑΕΠ της Ελλάδας τουλάχιστον τα τελευταία 22 χρόνια

Για το 2021 το ΑΕΠ προβλέπεται να διαμορφωθεί να αυξηθεί 7,5% στα 185,215 δισ. ευρώ.

Το 2021 το πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθει στο 1% του ΑΕΠ έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 6,3% του ΑΕΠ εφέτος.

Το επίπεδο της ανεργίας (με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) προβλέπεται οτι θα ανέλθει στο 18,6% εφέτος για να υποχωρήσει το 2021 στο 16,5%.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του προσχεδίου του προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 53,705 δισ. ευρώ έναντι 50,147 δισ. ευρώ εφέτος, ενώ το σύνολο των φορολογικών εσόδων εκτιμάται οτι θα ανέλθει στα 49,546 δισ. ευρώ απο 44,594 δισ. ευρώ το 2020 λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης που αναμένεται να παρουσιάσει η ελληνική οικονομία, παρά τις φοροελαφρύνσεις που έχουν ανακοινωθεί απο την κυβέρνηση για το 2021.

Οι δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν το 2021 στα 63,884 δισ. ευρώ έναντι 68,528 δισ. ευρώ εφέτος.