Προστασία Α΄ κατοικίας: Μόλις 112 προτάσεις ρύθμισης αποδέχτηκαν οι δανειολήπτες

Μπορεί ο αριθμός όσων έχουν εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας να αυξάνεται και οι δανειολήπτες να επιζητούν ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία, ωστόσο ο αριθμός των δανειοληπτών που έχουν προχωρήσει σε αποδοχή της ρύθμισης είναι μόλις 112.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ολοκληρώθηκε η 26η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (από 1/7/2019 μέχρι 27/12/2019) με τα εξής αποτελέσματα:

– Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 57.956 χρήστες.

– Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 38.563 χρήστες.

– Έχουν υποβληθεί 1.316 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

– Έχουν δοθεί 367 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

– Έχουν ήδη αποδεχθεί 112 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

– Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 56 πολίτες.