Προστασία από τους πιστωτές έως 6 Δεκεμβρίου εξασφάλισε η Folli Follie

Προσωρινή προστασία από τους πιστωτές έως και τις 6 Δεκεμβρίου εξασφάλισε η Folli Follie, μετά την έγκριση του αιτήματος υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106α από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η εταιρεία είχε καταθέσει αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον περασμένο Ιούνιο Η αίτηση είχε κατατεθεί με την συναίνεση της ad hoc ομάδας των ομολογιούχων πιστωτών και τους κατόχους των χρεογράφων Schuldschein της εταιρείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εξυγίανσης που δρομολογεί η FF.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες για την υποβολή ενός ολοκληρωμένου πλάνου εξυγίανσης μέσω της υπαγωγής στις πρόνοιες των άρθρων 106β, δ του Πτωχευτικού Κώδικα (Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης). Οι συζητήσεις με τους ομολογιούχους βρίσκονται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση ενδιάμεσης χρηματοδότησης αποτελούν τη μόνη σοβαρή εκκρεμότητα για να προχωρήσει η συμφωνία εξυγίανσης.