Πρώτο δάνειο της ΕΤΕπ στην Εγνατία Οδό με χρηματοδότηση 50%

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμφώνησε να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα ύψους 470 εκατ. ευρώ για τη μείωση των θανάτων και των τραυματισμών που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα σε όλη την Ελλάδα.

«Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι εθνική προτεραιότητα. Η ΕΤΕπ αποτελεί βασικό μας εταίρο για την επιτυχή εφαρμογή του Εθνικού και Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας. Η παροχή νέας οικονομικής στήριξης ύψους 235 εκατ. ευρώ που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Εγνατία Οδός Α.Ε. θα μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων στις ελληνικές πόλεις, τις αγροτικές και ορεινές περιοχές και τα ελληνικά νησιά. Η στενή συνεργασία μεταξύ των ειδικών στην οδική ασφάλεια από την Ελλάδα και την ΕΤΕπ κατά την προετοιμασία του έργου διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα θα εστιάσει στα πιο επικίνδυνα σημεία στο εθνικό οδικό δίκτυο. Επιπλέον, οι βέλτιστες πρακτικές που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα θα ενισχύσουν τις μελλοντικές οδικές επενδύσεις της ΕΤΕπ σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Στα επόμενα τρία χρόνια, η Εγνατία Οδός θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια σε 7.000 από τα πιο επικίνδυνα σημεία που βρίσκονται σε 11 περιφέρειες της Ελλάδας. Τα προγράμματα ασφάλειας μικρής κλίμακας θα περιλαμβάνουν εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, αντιολισθητικών επιφανειών και βελτιωμένων προειδοποιητικών πινακίδων και σημάνσεων σε δρόμους που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου.

Κατά τη φάση προετοιμασίας του έργου, χρησιμοποιήθηκαν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (EIAH), μέσω μιας προκαταρκτικής οικονομικής ανάλυσης των αναμενόμενων κοινωνικοοικονομικών οφελών που θα προκύψουν από τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Από την ανάλυση προέκυψε ότι το έργο είναι τεχνικά και οικονομικά υγιές.

«Η νέα οικονομική και τεχνική συνεργασία μεταξύ της Εγνατία Οδός Α.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα αλλάξει εκ βάθρων την οδική ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα και θα ωφελήσει τους χρήστες των δρόμων τα επόμενα χρόνια. Το δάνειο της ΕΤΕπ, ύψους 235 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει την πρώτη άμεση υποστήριξη που λαμβάνει η Εγνατία Οδός, αποδεικνύει τη σαφή δέσμευση της ΕΤΕπ να υποστηρίξει την οδική ασφάλεια και να στηρίξει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας. Ο αντίκτυπος του έργου θα ενισχυθεί από την τεχνική συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων ειδικών μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και οι βέλτιστες πρακτικές οδικής ασφάλειας που θα προκύψουν από αυτό το έργο θα αξιοποιηθούν σε παρόμοια προγράμματα σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατία Οδός Α.Ε. Κωνσταντίνος Κουτσούκος.

Πρώτο δάνειο της ΕΤΕπ προς τον εθνικό οδικό φορέα Εγνατία Οδός Α.Ε.

Το δεκαπενταετές δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ύψους 235 εκατ. ευρώ, για το οποίο θα εγγυηθεί η Ελληνική Δημοκρατία, αντιπροσωπεύει την πρώτη άμεση χρηματοδότηση στην Εγνατία Οδό από το 1963, όταν η ΕΤΕπ υποστήριξε για πρώτη φορά τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα. Το δάνειο της ΕΤΕπ θα στηρίξει το 50% των επενδύσεων οδικής ασφάλειας συνολικού ύψους 470 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

«Η υποστήριξη μακροπρόθεσμων επενδύσεων που αναβαθμίζουν τις μεταφορές στην Ελλάδα αποτελεί δέσμευση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η νέα υποστήριξη ύψους 235 εκατ. ευρώ της Τράπεζας της ΕΕ προς τον εθνικό οδικό φορέα Εγνατία Οδός Α.Ε. θα συμβάλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, των θανάτων και των τραυματισμών σε ολόκληρη τη χώρα και θα βελτιώσει την ασφάλεια των χρηστών των δρόμων για τα επόμενα χρόνια. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, στο έργο αυτό θα εφαρμοστούν μέτρα οδικής ασφάλειας βέλτιστων πρακτικών σε 11 περιφέρειες της Ελλάδας. Το έργο αποτελεί ορόσημο στα 57 χρόνια που η ΕΤΕπ στηρίζει επενδύσεις στις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές», δήλωσε ο Christian Kettel Thomsen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος για την Ελλάδα.

«Χαιρετίζω την πρώτη άμεση υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επενδύσεις από την Εγνατία Οδός Α.Ε., για την οποία θα εγγυηθεί η Ελληνική Δημοκρατία. Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και η τεχνογνωσία της ΕΤΕπ θα ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο αυτού του έργου και θα επιταχύνει τις επενδύσεις οδικής ασφάλειας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το έργο είναι απόδειξη του πώς η ειδική Ομάδα Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα και ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών συνεργάζονται με τους Έλληνες εταίρους τους για τη στήριξη επενδύσεων προτεραιότητας με μεγάλο αντίκτυπο στην Ελλάδα» δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Χρήστος Σταϊκούρας.

Η ΕΤΕπ υποστηρίζει τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους οδικής ασφάλειας

Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε 7.000 θέσεις που χαρακτηρίζονται ως τα πιο επικίνδυνα σημεία για ατυχήματα σε όλη τη χώρα θα βοηθήσει το Ελληνικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οδική Ασφάλεια.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο

Κατά την προετοιμασία του έργου, υπήρξε στενή συνεργασία μεταξύ τεχνικών εμπειρογνωμόνων από την Εγνατία Οδός Α.Ε., το ελληνικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών, για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και του οικονομικού αντίκτυπου του εθνικού επενδυτικού προγράμματος ύψους 470 εκατ. ευρώ. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα θα ωφελήσουν τις μελλοντικές οδικές επενδύσεις της ΕΤΕπ σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει συμφωνήσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση άνω των 13 δισ. ευρώ για επενδύσεις οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών σε όλη την Ελλάδα από το 1967. Μεταξύ άλλων, την χρηματοδοτική στήριξη του Μετρό της Αθήνας, των αεροδρομίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, την επέκταση του Λιμένα του Πειραιά και των βασικών εθνικών αυτοκινητοδρόμων.