Πρόβλημα με την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου

Η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις διευθύνσεις helex.gr και athexgroup.gr δεν ανταποκρίνεται σωστά και πλήρως. Ο ιστότοπος φαίνεται να έχει τα ίδια προβλήματα που έχει τον τελευταίο καιρό μετά και την επίθεση των τούρκων χάκερς.