Πτώση 0,1% της ανεργίας στο 16,5% τον Νοέμβριο του 2019, αλλά άνεργος 1 στους 3 νέους

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στο 16,5% διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο του 2019 ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης  ανεργίας. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τον αμέσως προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2019 το ποσοστό ήταν 16,6% ενώ τον Νοέμβριο του 2018 ήταν 18,6%.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Νοέμβριο του 2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.910.499 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 772.614 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.230.427 άτομα.
• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 76.463 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 αύξηση 2,0%) και μειώθηκαν κατά 6.990 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019 (μείωση 0,2%).
• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 104.254 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 (μείωση 11,9%) και κατά 8.701 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019 (μείωση 1,1%).
• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 18.648 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 (μείωση 0,6%) και  αυξήθηκαν κατά 11.835 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019 (αύξηση 0,4%).

Άνεργος 1 στους 3 νέους

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 36,1% συνεχίζει να εμφανίζεται στους νέους και συγκεκριμένα στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών. Το ποσοστό αυτό έχει βέβαια υποχωρήσει σημαντικά από 51,3% τον Νοέμβριο του 2014 όταν ένας στους δύο νέους ήταν άνεργος, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Επίσης υψηλότερο του μέσου όρου παραμένει το ποσοστό ανεργίας στο 22,6% στην αμέσως επόμενη ηλιακιακή ομάδα 25-34, που είναι και η ομάδα όπου οι πολίτες δημιουργούν οικογένεια.
Κάτω από το μέσο ποσοστό της ανεργίας (16,5%) βρίσκονται οι ηλικιακές ομάδες:
35-44 με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 14,3%,
45-54 με ποσοστό ανεργίας 13,1%,
55-64 με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 12,2%,
65-74 όπου το ποσοστό ανεργίας είναι 10%, που είναι και το χαμηλότερο μεταξύ όλων των ηλιακών ομάδων.
Σημείωση ΕΛΣΤΑΤ:
Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη.
Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η
χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.
Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και στην ενημέρωση του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.
Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.