Πτώση 12,1% των εξαγωγών τον Ιανουάριο λόγω πετρελαιοειδών

Με μείωση των εξαγωγών ξεκίνησε το 2021 καθώς η αξία τους κατά τον Ιανουάριο ανήλθε στα 2.510,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.854,7 εκατ. ευρώ (3.178,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2020 παρουσιάζοντας μείωση 12,1%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 19,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 21,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2020.

Οι εισαγωγές τον Ιανουάριο του 2021 ανήλθαν σε 3.953,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.747,7 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020 παρουσιάζοντας μείωση 16,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 374,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 359,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,6%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2020.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιανουάριο του 2021 μειώθηκε σημαντικά κατά 23,8% και διαμορφώθηκε σε 1.442,9 εκατ. ευρώ έναντι
1.893,0 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2020.
Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 394,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιανουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 381,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 26,8% σε σχέση με Ιανουάριο του 2020.