Πτώση 4,2% για χονδρικό εμπόριο το α΄τρίμηνο του 2020

Πτωτικά κατά 4,2% κινήθηκε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία (ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου ίσης χρονικής διάρκειας), της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 4,2% ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019 παρουσίασε μείωση 9,5%.
Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 3,0%.