Πτώση 4,5% για τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής το Δεκέμβριο λόγω μείωσης παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

Πτώση 4,5% σημείωσε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Δεκέμβριο του 2019 έναντι του Δεκεμβρίου του 2018, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο μέσος Δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2019 παρουσίασε επίσης μείωση 0,6%. Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης του Δεκεμβρίου 2019 έδειξε αύξηση 2,6%.

Η πτώση του Δεκεμβρίου κατά 4,5% οφείλεται στη μείωση:
– κατά 5,0% του Δείκτη Ορυχείων–Λατομείων. Στη μείωση συνέβαλαν οι μειώσεις των επί μέρους δεικτών των κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
– κατά 20% του Δείκτης Παροχής Ηελτρικού Ρεύματος. 

Τον Δεκέμβριο αντίθετα, αυξήθηκε κατά 0,3% ο Δείκτης Μεταποίησης και 0,6% ο δείκτης παροχής νερού.