Πτώση 8,5% των εξαγωγών τον Ιούνιο, αλλά αύξηση 6,5% χωρίς τα πετρελαιοειδή – Στο -12,1% το α΄εξάμηνο

ΜΕΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ, ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η συνολική αξία των εξαγωγών τον Ιούνιο του 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.548,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.787,0 εκατ. ευρώ (3.157,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση 8,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 125,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 129,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019.

Οι εισαγωγές τον ίδιο μήνα ανήλθαν σε 3.957,7 εκατ. ευρώ έναντι 4.358,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση 9,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 54,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 49,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,5%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ανήλθε σε 1.408,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.571,2 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 10,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 71,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιούνιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 79,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6% σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2019.

Μείωση εξαγωγών 12,1% στο α΄εξάμηνο 2020

Στο α΄εξάμηνο του 2020, η αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 14.806 εκατ. ευρώ έναντι 16.845,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 12,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 25,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 7,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

Το ίδιο διάστημα η αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 23.619,2 εκατ. ευρώ έναντι 27.907,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 15,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.630,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,9%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.569,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθε σε 8.813,2 εκατ. ευρώ έναντι 11.061,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 20,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.605,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.562,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,7%.