Πτωτικά η οικοδομική δραστηριότητα το Νοέμβριο (-12,4% οι άδειες) – Παραμένει θετικό το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα προσωρινά στοιχεία, για τον μήνα Νοέμβριο έδειξαν τα εξής:

 • Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.585 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 360,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.482,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 12,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,0% στην επιφάνεια και κατά 13,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
 • Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020 ανήλθαν σε 1.573 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 349,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.439,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 15,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.
 • Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 12 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 10,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 43,1 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Νοέμβριο 2020, είναι 2,9%.12μηνο Δεκεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2020

  Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2019 έως τον Νοέμβριο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε
  18.887 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.051,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17.311,9 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 13,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και κατά 6,9% στον όγκο.

  Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 12,9% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 11,4% στην επιφάνεια και κατά 8,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,1%.

  Θετικό το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020

  Κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,1% στην επιφάνεια και κατά 5,1% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του έτους 2019.

  Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,1% στην επιφάνεια και κατά 4,9% στον όγκο, σε σχέση με
  την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019.