R Energy 1: Αύξηση εσόδων και EBITDA στο εξάμηνο

Η εταιρεία R ENERGY 1 (Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών το Α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε € 2.223 χιλ. έναντι € 1.864 χιλ. του Α’ εξαμήνου του 2021.

Στον κύκλο εργασιών του Α’ εξαμήνου του 2021 περιλαμβάνονται οι παραγωγές του συνόλου των Φ/Β πάρκων των εταιρειών του ομίλου (31 Φ/Β πάρκα, 19,4 MW) έναντι παραγωγής €1.865 χιλ. στο Α’ εξάμηνο του 2021 (29 Φ/Β πάρκα, 9.2 MW).

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, απομειώσεων και αποσβέσεων του Ομίλου (ΕΒΙΤDΑ), διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1.373 χιλ. το 2022 έναντι κερδών € 1.196 χιλ. του 2021.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τις 30.6.2022 του Ομίλου ανήλθε σε € 5.639 χιλ. (€ 5.540 χιλ. στις 31.12.2021).