Σαράντης: Επιπλέον ποσοστό 9% της ELCA εξαγοράζει η Estee Lauder

Την άσκηση του πρώτου δικαιώματος αγοράς για την εξαγορά μετοχών της ELCA που κατέχει ο Όμιλος Σαράντη γνωστοποίησε η εταιρεία Estee Lauder Europe, Inc.
Την ανακοίνωση έκανε σήμερα η εισηγμένη, σύμφωνα με τους όρους της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων (amended Shareholders Agreement) που έχει συνάψει με την EL Europe σχετικά με την εταιρεία ELCA Cosmetics Limited.
Το πρώτο δικαίωμα αγοράς αντιπροσωπεύει το 9% των μετοχών της ELCA.
Πρόκειται για μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων ομορφιάς σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Η ELCA επί του παρόντος ανήκει στον Όμιλο Σαράντη που κατέχει ποσοστό 49% και στην Estee Lauder Europe που κατέχει το υπόλοιπο 51%.
Η ELCA έχει έδρα στην Κύπρο και κατέχει κατά 100% τις θυγατρικές εταιρείες ESTEE LAUDER HELLAS S.A. Cosmetics Distribution, ΕSTEE LAUDER BULGARIA EOOD και ESTEE LAUDER ROMANIA Srl., οι οποίες έχουν έδρα στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα.
Βάσει της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων, η EL Europe έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της στην ELCA έως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει ο Όμιλος, αυξάνοντας την συμμετοχή της σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ELCA κατά τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 και 30 Ιουνίου 2027 και κατά 9%, 25% και 15% αντίστοιχα.

Η στρατηγική του Ομίλου Σαράντη αναφορικά με την ELCA είναι σταθερή και βασίζεται στους εξής άξονες:
1) στην αξιοποίηση της ρευστότητας που θα δημιουργηθεί στην εξαετία 2021 – 2027 προς εξαγορές που ικανοποιούν τα κριτήρια του Ομίλου και που είναι ικανές να προσδώσουν συνέργειες και να συνεισφέρουν στην κερδοφορία του Ομίλου
2) στην υλοποίηση νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης, που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.