Σαββάκης (ΣΒΕ): Αύξηση της απασχόλησης εάν η συνεισφορά της βιομηχανίας ενισχυθεί στο 12% του ΑΕΠ από 8%

Ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης.

Σημαντική επίδραση στην τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των εξαγωγών στην Ελλάδα θα είχε τυχόν αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ στο 12% σε μια πενταετία, έναντι περίπου 8% σήμερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, από το βήμα του Thessaloniki Helexpo Forum. «Βάσει των εκτιμήσεων του ΣΒΕ, αν ο στόχος αυτός για αύξηση από το 8% στο 12% του ΑΕΠ επιτευχθεί, οι άμεσες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και τη μεταποίηση θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 10%. Οι δε έμμεσες θέσεις εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας συνολικά, θα αυξηθούν κατά 10%– 20%» επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΒΕ, υπενθυμίζοντας ότι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας απασχολούνται σήμερα περί τα 3,2 εκατ. εργαζόμενοι.

Εξ αυτών, το 77% απασχολείται σε κλάδους κατά κανόνα έντασης εργασίας (εμπόριο, τουρισμός, επαγγελματικές υπηρεσίες, τέχνες και διασκέδαση, γεωργία και κτηνοτροφία, κατασκευές), με χαμηλότερη -όπως είπε- ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά ώρα εργασίας (παραγωγικότητα) από τον μέσο όρο της οικονομίας, ενώ το 23% εργάζεται σε κλάδους κατά κανόνα έντασης κεφαλαίου με υψηλότερη παραγωγικότητα από τον μέσο όρο της οικονομίας. «Η αναμενόμενη αύξηση θεωρούμε ότι θα συμβεί περισσότερο σ’ αυτό το 23% και λιγότερο στο υπόλοιπο 77%» εξήγησε. Ομοίως, τόνισε, η αύξηση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία ίσως αγγίξει και το 20%, «ενώ κατά το ίδιο ποσοστό εκτιμούμε ότι θα αυξηθεί και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία παραγωγής στη χώρα. Επίσης, θα υπήρχε σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας, που υπολογίζουμε ότι θα αυξανόταν κατά τουλάχιστον 3%».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ .Σαββάκης στη θετική επίδραση που θα είχε η εφαρμογή συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτικής στην Ελλάδα ως προς τις εξαγωγές: «Όσον αφορά τις εξαγωγές, το πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε ως εγχώρια βιομηχανία και μεταποίηση είναι αυτό της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Σήμερα, περίπου το 43% των ελληνικών εξαγωγών είναι προϊόντα μεταποίησης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το στοίχημα θα κερδηθεί μέσα από την εφαρμογή συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, το μήνυμα που δίνει η κυβέρνηση είναι πολύ θετικό. Δημιουργήθηκε στο τέλος του Αυγούστου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας στην οποία συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Η Επιτροπή θα εργασθεί προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε πιστεύω ότι τα κίνητρα και οι πολιτικές που θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, άρα ώθηση στις εξαγωγές μας, θα μας οδηγήσουν σε ισχυρή αύξησή τους σε πέντε χρόνια, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%» υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΣΒΕ υπενθύμισε ακόμα πως σε πρόφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), υπολογίστηκε πως για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας παραγωγής της μεταποίησης, στο ΑΕΠ της Ελλάδας προστίθενται 3,1 ευρώ και κάθε 1 εκατ. ευρώ κύκλου εργασιών της μεταποίησης «γεννά» 22 θέσεις εργασίας. Για κάθε μια θέση εργασίας στη μεταποίηση, δημιουργούνται συνολικά στην οικονομία 3,5 θέσεις. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία η βιομηχανία απασχολεί σήμερα περίπου 389.000 εργαζόμενους. Παράγει δε το 14,8% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας