Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Παγκρήτια και Praxia Bank

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις που ξεκινούν σήμερα, βρίσκονται η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και η Praxia Bank, μετά την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς από την Παγκρήτια.
Το due diligence, οπως αναφέρεται σε ανακοινωαη, αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τις 31.01.2020.
Οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις καλύπτονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας που έχουν υπογράψει μεταξύ τους οι δύο πλευρές και ως εκ τούτου καμία άλλη πληροφορία δεν μπορεί στην παρούσα φάση να δημοσιοποιηθεί.
Θυμίζουμε πως το 20% της τράπεζας έχει εξαγοραστεί από τον Μιχάλη Σάλλα, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς.