Σε διαγωνισμό για 283 οχήματα της Αστυνομίας, η Σφακιανάκης

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. πρόκειται να συμμετάσχει στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για την προμήθεια «Επιβατικών αυτοκινήτων & οχημάτων ειδικής χρήσης» και συγκεκριμένα για το «Α’ υποείδος: επιβατικά αυτοκίνητα υπηρεσιακού χρωματισμού, τεμάχια 283».  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 20η Δεκεμβρίου 2019.

Να σημειώσουμε πως ο διαγωνισμός περιλαμβάνει εκτός από τα 283 επιβατικά επιβατικά οχήματα και 49 οχήματα ειδικής χρήσης. Η Σφακιανάκης συμμετέχει μόνο για την προμήθεια των 283 επιβατικών οχημάτων, εκτιμώμενης αξίας 5,477 εκατ. ευρώ ή 19.354 ευρώ ανάτεμάχιο. Η αξία συμπεριλαμβάνει δαπάνες ειδικού τέλους ταξινόμησης οχημάτων αλλά δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.).
Τα οχήματα που ζητάει η Αστυνομία πρέπει να είναι καινούργια (ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης τεχνικής προσφοράς), σύγχρονης κατασκευής, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεώτερο). Να είναι κλειστού ενιαίου αμαξώματος και καταλλήλων διαστάσεων για άνετη μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Σχετικά με τον κινητήρα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πετρελαιοκινητήρα, τετράχρονο, άμεσου ψεκασμού (common rail) ή νεότερου τύπου, με κυβισμό 1450 κυβικών εκατοστών και άνω.