Σε τροχιά υψηλής κερδοφορίας η Παπουτσάνης

Η εταιρεία μετά την αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας η Παπουτσάνης που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ειδών προσωπικής περιποίησης και ομορφιάς δημσιοποίησε οικονομικά αποτελέσματα για το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση στα βασικά οικονομικά μεγέθη.

 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €22,4 εκατ., αυξημένος κατά 23% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
 Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,33 εκατ. (έναντι 0,76 εκ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018) αυξημένα 76% σε σχέση με
το πρώτους εννέα μήνες του 2018.
 Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,03 εκατ. έναντι
€0,57 εκατ. το εννεάμηνο πέρυσι, βελτιωμένα κατά 80%.

Μενέλαος Τασόπουλος: Αισιοδοξία για ανάλογα αποτελέσματα και το 2020

Ο Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ,
σχολίασε:
«Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία του εννεάμηνου και είμαστε πεπεισμένοι ότι το
2019 θα αποτελέσει άλλη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης και θετικών επιδόσεων για την
Παπουτσάνης. Υπάρχει καλή δυναμική στην εταιρία και έχουμε τη βεβαιότητα ότι το 2020
θα είναι μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά. Η στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
μέσω της εξαγωγικής δραστηριότητας παραμένει σταθερή. Παράλληλα, παραμένουμε
προσηλωμένοι στη διεύρυνση των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και της
σύναψης νέων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων».

Προοπτική
Οι προοπτικές παραμένουν θετικές για το υπόλοιπο του 2019. Το 2020, η
ανάπτυξη αναμένεται ανάλογη με την τρέχουσα ανάπτυξη του εννεάμηνου,
οδηγούμενη από:
 την πλήρη ανάπτυξη υφιστάμενης συνεργασίας στον τομέα παραγωγής
σαπώνων για την ευρωπαϊκή αγορά με πολυεθνική εταιρία που θα
οδηγήσει σε περεταίρω αύξηση αυτής της συνεργασίας κατά 30%.
 την επέκταση της εν λόγω συνεργασίας και στην παραγωγή
ξενοδοχειακών προϊόντων, αλλά και άλλων ειδικών προϊόντων που
απαιτούν εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως η παραγωγή και
συσκευασία κρεμών εν θερμώ.
 την έμφαση σε νέα καινοτόμα προϊόντα με μειωμένη χρήση πρώτων υλών
που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η εταιρία έχει ήδη επενδύσει σημαντικά
στην ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και έχει
συνάψει συνεργασίες για την παραγωγή αυτών. Στόχος είναι η
καθετοποίηση της παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, με παράλληλη
σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας.
 Τη διεύρυνση της κατηγορίας των σαπωνωμαζών μέσω της προσέλκυσης
νέων πελατών εξωτερικού, της προσθήκης νέων καινοτόμων προϊόντων
που βασίζονται στην υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η εταιρία,
καθώς και τις συνεχείς επενδύσεις με έμφαση πλέον στις συνθετικές
σαπωνόμαζες, κατηγορία που παρουσιάζει και πολύ μεγάλο οικολογικό
ενδιαφέρον λόγω της δυνατότητας παρασκευής προϊόντων που
μηδενίζουν τη χρήση πλαστικών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το
αποτύπωμα άνθρακα.