Σε ΒΒ αναβάθμισε την Ελλάδα ο ιαπωνικός οίκος Ρ&Ι

Σε ΒΒ, από Β+ προηγουμένως, αναβάθμισε την Ελλάδα ο ιαπωνικός οίκος Rating and Investment Information του Nikkei, με το outlook να είναι σταθερό.
Όπως αναφέρει ο ιαπωνικός οίκος, η ελληνική οικονομία πιθανότατα θα παραμείνει σε μια σταθερή τροχιά, με τα πρωτογενή πλεονάσματα να διατηρούνται και ο δείκτης του δημόσιου χρέους να μειώνεται.
Παρά το σημαντικό δημόσιο χρέος, η βιωσιμότητά του έχει βελτιωθεί, δεδομένου ότι η κυβέρνηση κατέχει ένα σημαντικό ταμειακό αποθεματικό και το πιο ευνοϊκό περιβάλλον χρηματοδότησής του.