ΣΕΒ: Εξασθένιση των προοπτικών της οικονομίας λόγω επέλασης του κορωνοϊού

Η πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται να επηρεάζει όλο και περισσότερο τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας. Ο ΟΟΣΑ, πριν την καταβύθιση των αγορών και τον πόλεμο στις τιμές πετρελαίου των τελευταίων 24ωρων, προέβλεπε η παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδυνθεί το 2020 σε +2,4% λόγω του κορωνοϊού από +2,9% προηγουμένως, αν και στο χειρότερο σενάριο, ο ρυθμός μειώνεται σε +1,5%. Η J.P Morgan προβλέπει για τη Δυτική Ευρώπη -3,2% ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ στο 2ο σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2020. Στο πλαίσιο αυτό, οι Κεντρικές Τράπεζες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησαν σε μείωση κατά 50 μ.β. των επιτοκίων παρέμβασης, με ανάλογη κίνηση να αναμένεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιούργησε αποθεματικό USD50 δισ. για βοήθεια σε χώρες που πλήττονται από την πανδημία, ενώ και το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε κονδύλια ύψους USD 8,3 δισ., Τέλος, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού οι αρχηγοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε ευέλικτη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων και τη δημιουργία ειδικού ταμείου χρηματοδότησης ύψους €25 δισ. για επενδύσεις.

Ελλάδα

Στο πλαίσιο αυτό, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να αποδυναμώνονται. Οι διάφοροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, και ιδίως η βιομηχανία και η γεωργία, αν και η συμμετοχή τους στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα είναι σχετικά περιορισμένη, θα υποστούν τις συνέπειες μιας ενδεχομένως παρατεταμένης έλλειψης, και ανόδου τιμών, πρώτων υλών. Ο τουρισμός, το εμπόριο και η ναυτιλία ειδικότερα φαίνεται να εισέρχονται σε φάση συρρίκνωσης, μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης, αναλόγως της διάρκειας των επιδράσεων του κορωνοϊού στην παραγωγή, τα εισοδήματα και την κατανάλωση. Στην Ελλάδα ελήφθησαν, επίσης, μέτρα αναβολής πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων, που είναι στη σωστή κατεύθυνση χωρίς, όμως, να αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα ζήτησης λόγω επερχόμενης πτώσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τέτοιου είδους μέτρα, μεταξύ άλλων, συνιστούν οι επιστροφές φόρων και οι μειώσεις φόρων παρακράτησης. Ιδιαίτερη προσοχή, επίσης, πρέπει να δοθεί στις πρακτικές διαχείρισης κόκκινων δανείων μετά τις 30 Απριλίου, όταν απελευθερώνονται οι διαδικασίες προστασίας ευάλωτων νοικοκυριών.
Παρά τη στήριξη, πάντως, που παρέχεται διεθνώς, οι αγορές καταποντίζονται με ασυνήθιστα υψηλή ένταση. Η κατάσταση αυτή, έτσι, προοιωνίζεται ισχυρές υφεσιακές επιπτώσεις, σε αχαρτογράφητα εν πολλοίς νερά, για τη διεθνή οικονομία, αλλά και στην ελληνική οικονομία υπό προϋποθέσεις. Πάντως  αναμένεται ότι η λήψη μέτρων θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο εύρος και βάθος και θα επιταχυνθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να αντιστραφεί μεσοπρόθεσμα. Είναι ευτυχής συγκυρία που η πανδημία του κορωνοϊού βρίσκει την ελληνική οικονομία σε φάση ενίσχυσης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς και του φιλοαναπτυξιακού περιβάλλοντος και θεσμικού πλαισίου. Από την άλλη μεριά, η πανδημία του κορωνοϊού και η έξαρση ασταθών πολιτικών παραγόντων που συνδέονται με τις προσφυγικές ροές και τις γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, θέτουν σε αμφισβήτηση τη στρατηγική της χώρας μας ως ελκυστικού και ανερχόμενου επενδυτικού προορισμού, και κατ’ επέκταση επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα.