Σημαντικές απώλειες για τον κλάδο των κατασκευών εφέτος

Αυτό που φαίνεται στα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου των κατασκευών με τα μειωμένα έσοδα πωλήσεων, καταγράφουν και τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχή. Σύμφωνα με αυτά ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές σημείωσε μείωση 9,1% το γ’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 5,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης παρουσίασε μείωση 11,1% το γ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 4,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου 2018 με το β’ τρίμηνο 2018.