Σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για προκαταρκτική έρευνα περί δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος του Νίκου Παππά

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς (πρώην υπουργός Επικρατείας και πρώην υπουργός Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης).

Ξεκινάει σήμερα στη βουλή στις 9 π.μ. συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 1782/9.3.2021 προτάσεως που κατέθεσαν τριάντα (30) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 περί της «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά με τη διερεύνηση των κάτωθι αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην Υπουργό Επικρατείας από 23-09-2015 έως 05-11-2016 και εν συνεχεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έως τις 09-07-2019, κ. Νικόλαο Παππά κατά την άσκηση των καθηκόντων του:

1) Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση (αρ. 159 ΠΚ) και

2) Παράβαση Καθήκοντος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση (ΠΚ 259), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρόταση.

H συζήτηση θα είναι μαραθώνια, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 7 ωρών και ολοκληρωθεί το βράδυ με την ψήφιση της σχετικής πρότασης από τους βουλευτές των κομμάτων.