Στα 300 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Kosmocar το 2018

Η εταιρεία Kosmocar A.E. που έχει συνδέσει το όνομά της με τις αυτοκινητοβιομηχανίες Volkswagen και Audi στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει επίσης τις μάρκες Skoda, Bentley, Bugatti και Lamborghini (ανταλλακτικά) και είναι ο επίσημος εισαγωγές μοτοσυκλετών και ανταλλακτικών της Ducati, εμφάνισε κύκλο εργασιών 299,569 εκατ. ευρώ το 2018 που είναι αυξημένος 16,7% έναντι του 2017, τάση που ενισχύει την συγκρατημένη αισιοδοξία που υπάρχει στον κλάδο. Ο κύκλος εργασιών του 2017 αναμορφώθηκε από τα 222,310 εκατ. ευρώ στα 256.687 εκατ. ευρώ ενσωματώνοντας το τέλος ταξινόμησης.
Το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 8,71% αυξημένο κατά 20 μονάδες βάσης έναντι 8,51% το 2017.

1,431 εκατ. € τα κέρδη προ φόρων

Σε το αφορά την κερδοφορία, τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν σε 1,431 εκατ. ευρώ από 662.543 ευρώ 2017.

Ο κύκλος εργασιών 299,569 εκατ. ευρώ αναλύεται ως εξής:
- Αυτοκίνητα:      248,229 εκατ. ευρώ
- Μοτοσυκλέτες:      2,901 εκατ. ευρώ
- Ανταλλακτικά      38,693 εκατ. ευρώ
- Συνεργείο-Λοιπά έσοδα: 9,744 εκατ. ευρώ 
Από τα 299,569 εκατ. ευρώ τα 292,262 εκατ. ευρώ αφορούν την εγχώρια αγορά και τα 7,307 εκατ. ευρώ το εξωτερικό.