Στα 3,13 τρισ. δολ. το έλλειμμα των ΗΠΑ διπλάσιο από αυτό της κρίσης του 2008

Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού οδήγησαν το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ για το το οικονομικό έτος του 2020 σε 3,13 τρισ. δολάρια, τρεις φορές περισσότερο από το έλλειμμα του περασμένου έτους 984 δισ. δολάρια και διπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ των 1,4 τρισ. δολαρίων το 2009, όταν χτύπησε η χρηματοπιστωτική κρίση μετά τη χρεοκοπία της Lehman Brothers το 2008.

Το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος στον φετινό προϋπολογισμό προήλθε από τον νόμο CARES, το πρόγραμμα των 2,2 τρισ. δολαρίων που περιλάμβανε επιπλέον αποζημίωση για τους άνεργους εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους στη διάρκεια της πανδημίας και μη επιστρεπτέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ως κίνητρο για τη συγκράτηση της απασσχόλησης.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 3,42 τρισεκατομμύρια δολάρια έναντι δαπανών 6,55 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο από τα οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο όταν η κυβέρνηση ξόδεψε 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Το οικονομικό έτος έληξε με το δημόσιο χρέος περί τα 27 τρισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 6 τρισ. κατέχει το ευρύ κοινό.

Οι φορολογικές εισπράξεις ανήλθαν σε 1,61 τρισ. για το έτος ή 203 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερο από ό, τι εκτιμάται στον προϋπολογισμό. Οι εισπράξεις από φόρο νομικών προσώπων δεν έπιασαν τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 51,8 δισ. δολάρια, ενώ οι εισπράξεις κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης ήταν 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια κατώτερες του στόχου.

Το κόστος εξυπηρέτησης όλου του χρέους για το έτος ανήλθε στα 522,8 δισ. δολάρια, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν το χαμηλότερο σύνολο από το 2017. Οι χαμηλές αποδόσεις κρατικών ομολόγων, που εν μέρει βοήθησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, συνέβαλαν στη διατήρηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους χαμηλότερα.