Στα 78 εκατ. το τελικό τίμημα πώλησης της Gamenet

Η εταιρεία INTRALOT ανακοίνωσε πως η πώληση του 20% των μετοχών της εταιρείας Gamenet στην «Gamma Bidco S.r.I.» (εταιρία που συνεστήθη για λογαριασμό κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Apollo Management IX, L.P.) πραγματοποιήθηκε με τιμή ανά μετοχή τα 13 ευρώ και όχι τα 12,5 ευρώ όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί. Έτσι το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 78 εκατ. ευρώ, κατόπιν εκπλήρωσης συμβατικών όρων του υπογεγραμμένου συμφωνητικού αγοράς μετοχών.