Στα δικαστήρια για να αποφύγουν την ανέλκυση του Sea Diamond, κόστους €350 εκατ.

Στα δικαστήρια, για την προσβολή της προκήρυξης της Δημόσιας Αρχής Λιμένος που αφορά στο διαγωνισμό για την ανέλκυση του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND από τον όρμο του Αθηνιού στο λιμάνι της Σαντορίνης, αναμένεται να προσφύγει η πλοιοκτήτρια εταιρεία Louis Hellenic Cruises, όπως και οι ασφαλιστές του πλοίου, όπως ανέφεραν συνήγοροι των δύο πλευρών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Γιατί όμως θα προσφύγουν είναι το ερώτημα; Γιατί διαφωνούν με την ανέλκυση του πλοίου, που προκήρυξε η Δημόσια Αρχή Λιμένος και γιατί το ποσό της ανέλκυσης θα κληθούν να πληρώσουν τα υπόχρεα πρόσωπα όπως ορίζει το άρθρο 2 του νόμου 2881/2001.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξή της Δημόσιας Αρχής Λιμένος στις 9 Δεκεμβρίου 2019, το κόστος του συγκεκριμένου ναυαγίου υπολογίζεται σε 350.000.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 20 Ιανουαρίου 2020.

Η ΔΑΛ στην προκήρυξη αναφέρει ότι «ως ο δημόσιος φορέας είναι επιφορτισμένος με την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στα λιμάνια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να προβεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο ν. 2881/2001 στον κύριο του πλοίου».

Επίσης επικαλείται, σχετική έκθεση του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2016 που αναφέρει ότι «Το ναυάγιο του «Sea Diamond» αποτελεί μία σημαντική περιβαλλοντική απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον της Καλντέρας της Σαντορίνης».

Η πλευρά της πλοιοκτρήτριας εταιρείας και οι ασφαλιστικές εταιρείες υποστηρίζουν πως το ΕΛΚΕΘΕ, που είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα, για να ενημερώνει την πολιτεία για ζητήματα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Αγία Ζώνη ΙΙ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι “το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις μετρήσεις που καλύπτουν τη χρονική περίοδο των 12 ετών από το ατύχημα είναι ότι δεν υπάρχουν εμφανείς επιπτώσεις από το ναυάγιο στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής».

Όμως το ΕΛΚΕΘΕ αναφέρει και ότι το βυθισμένο κρουαζιερόπλοιο περιέχει κάποια ρυπογόνα φορτία που καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή της καλντέρας.

Η πλευρά των υπόχρεων υποστηρίζει ότι οι δικαστικές αποφάσεις του Ποινικού Δικαστηρίου που έχουν εκδοθεί έχουν κρίνει αμετάκλητα ότι η ανέλκυση του ναυαγίου δεν είναι εφικτή.