Στα €867 εκατ. τα καθαρά έσοδα των τραπεζών από προμήθειες

Τα Καθαρά έσοδα των τραπεζών από προμήθειες και αμοιβές (σε εκατ. €) 
Τράπεζα Ιαν.-Σεπ. 2019 Ιαν.-Σεπ. 2018 Μεταβολή %
Alpha Bank 247 245 0.82%
Eurobank 209 209 0.00%
Εθνική Τράπεζα 184 175 5.14%
Τράπεζα Πειραιώς 227 263 -13.69%
Σύνολο 867 892 -2.80%
Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις 30/9/2019

του Χρήστου Ιωάννου
cioannou@ceo.gr

Στα 867 εκατ. ευρώ ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών. Το ποσό είναι μικρότερο έναντι 892 εκατ. ευρώ, που είχαν οι ίδιες τράπεζες στο αντίστοιχο περσινό διάστημα. H πτώση οφείλεται στη μείωση των προμηθειών μιας και μόνο τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είχε στο φετινό εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2019 καθαρά έσοδα από προμήθειες 227 εκατ. ευρώ έναντι 263 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μείωση προκύπτει από τον τομέα των επιχειρήσεων.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:

1. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και αμοιβές ίσως ξεπεράσουν το 1,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση στο σύνολο του 2019 από 1,099 δισ. ευρώ πέρυσι.
2. Τα έσοδα απο προμήθειες αποτελούν αυξανόμενη πηγή εσόδων παρά τη συρρίκνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών και του ενεργητικού τους εν γένει. Το ποσό των καθαρών εσόδων από προμήθειες το 2017 ήταν 1,014 δισ. ευρώ.
3. Οι προμήθειες ως έσοδο είναι ακόμα μεγαλύτερες αν ληφθούν υπόψη μόνο τα Έσοδα από Προμήθειες και όχι τα «καθαρά έσοδα» από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα προμηθειών. Για παράδειγμα σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς η τράπεζα είχε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 έσοδα προμηθειών 300 εκατ. ευρώ και έξοδα 73 εκατ. ευρώ. Από την διαφορά προέκυψε το καθαρό ποσό των 227 εκατ. ευρώ. Επίσης, η Εθνική Τράπεζα είχε το ίδιο διάστημα ΄Εσοδα Προμηθειών 257 εκατ. ευρώ και έξοδα 73 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα τα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες να διαμορφωθούν σε 184 εκατ. ευρώ.
4. Τη μεγαλύτερη αύξηση από προμήθειες παρουσιάζει ο τομέας της λιανικής τραπεζικής, που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων πιστωτικές κάρτες και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Όλες οι τράπεζες μηδεμιάς εξαιρουμένης είχαν αύξηση στο καθαρό έσοδο από προμήθειες λιανικής στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί:

Καθαρά έσοδα προμηθειών λιανικής τραπεζικής (σε εκατ. ευρώ) 
Τράπεζα Ιαν.-Σεπ. 2019 Ιαν.-Σεπ. 2018 Μεταβολή %
Alpha Bank 126 115 9.57%
Eurobank 45 36 25.00%
Εθνική Τράπεζα 89 88 1.14%
Τράπεζα Πειραιώς 129 116 11.21%
Πηγή: Οικονομικές καταστάσεις 30/9/2019

Τα στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο δεδομένου ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα για το ύψος των προμηθειών μετά από καταγγελίες.

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες

Μηνύσεις σε στελέχη τραπεζών και στην Ελληνική Eνωση Τραπεζών έχει υποβάλει η Viva Wallet

Πως ξεκίνησε η διαμάχη Viva Wallet – Τραπεζών στον κλάδο παροχής υπηρεσιών πληρωμών