Σταϊκούρας για αθλητικό στοίχημα: Ρυθμίσαμε σε χρόνο ρεκόρ μια αρύθμιστη αγορά

Για το αθλητικό στοίχημα και το νόμο που η κυβέρνηση ψήφισε για την οριστική αδειοδότηση των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες στοιχηματισμού στο διαδίκτυο, μίλησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ο υπουργός τόνισε ότι με την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Κυβέρνηση προωθείται, με διαφάνεια και ορθολογισμό, ένα σύγχρονο και δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων και επιτυγχάνεται η ρύθμιση μιας, μέχρι σήμερα, εν πολλοίς αρρύθμιστης αγοράς, με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα που αυτό θα έχει για την ελληνική οικονομία. Με την νομοθετική παρέμβαση μπαίνει τέλος στην διαρκή εκκρεμότητα που υπήρχε από το 2011, τόσο στον έλεγχο όσο και στην αδειοδότηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, και στο διαδικτυακό στοίχημα.

Ο υπουργός ανέφερε πως πρόκειται για μια αγορά σημαντική και αναπτυσσόμενη και πως σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της ΕΕΕΠ, τα οποία αφορούν το έτος 2017, τα ακαθάριστα έσοδα από το διαδικτυακό στοίχημα ανήλθαν στα 5,5 δισ. ευρώ, σχεδόν ίσα με τον τζίρο όλων των επίγειων παιχνιδιών (ΟΠΑΠ, Καζίνο, Λαχεία, Ιπποδρομίες), που διαμορφώθηκαν στα 6,1 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους στόχους που επιτυγχάνονται με νέο νομοθετικό πλαίσιο:

  • Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων.
  • Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών, μέσα από συστηματικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου.
  • Προσελκύονται επενδύσεις στη χώρα μας.
  • Προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και η διενέργεια μεταφορών χρημάτων.
  • Αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου, τόσο μέσω του τιμήματος των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.
  • Ενισχύεται η προστασία των παικτών, με τη μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα.

Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του νέου Νόμου, του Νόμου 4635/2019:

1ον. Θεσμοθετείται ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη μοντέλου (Δανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Αγγλία, Μάλτα, Κύπρος).

2ον. Προβλέπονται, αποκλειστικά, δύο είδη αδειών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, ανά κατηγορία παιγνίων, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες:

Μία για το «διαδικτυακό στοίχημα» (συμπεριλαμβανομένων και των λεγομένων “virtual sports”)και μία για τα «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» (δηλαδή  καζίνο, live καζίνο και πόκερ με τις  παραλλαγές του).

Τα παιχνίδια και των δύο κατηγοριών δύνανται να διενεργούνται και με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG), όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

3ον. Ορίζεται το αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος στα 3 εκατ. ευρώ και για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων στα 2 εκατ. ευρώ.

Η άδεια έχει διάρκεια 7 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα έπειτα από καταβολή, νέου, ισόποσου τιμήματος.

4ον. Καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.

Καθώς και κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης, με κριτήριο την προστασία των συμφερόντων των παικτών και την εν γένει ασφαλή διεξαγωγή της όλης δραστηριότητας.

5ον. Ενδυναμώνεται ο ρόλος της ΕΕΕΠ, ως άμεσης ελεγκτικής αρχής για τις εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος και άλλων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

6ον. Προβλέπεται η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω συστημάτων συνδεδεμένων με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου. Πληροφορικό Σύστημα που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην  Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της διεξαγωγής όλων των τυχερών παιγνίων, ανεξαρτήτως των μέσων, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου προώθησης και διανομής των σχετικών με τη διοργάνωση και διεξαγωγή υπηρεσιών.

7ον. Αποσαφηνίζονται και εξορθολογίζονται οι κανόνες φορολόγησης των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και των παικτών.

Δεν αλλάζει η φορολογία των παιγνίων επί των ακαθάριστων εσόδων, όπως σήμερα ισχύει!

Σημειώνεται ότι έχει αναρτηθεί για διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο το σχέδιο Κανονισμού Παιγνίων, κατόπιν σχετικής εισήγησης που υπέβαλε προς το Υπουργείο Οικονομικών η ΕΕΕΠ.