Σταύρος Κωνσταντάς (Eθνική Ασφαλιστική): Επιστολή στους εργαζομένους ενόψει παρουσίασης σε υποψήφιους επενδυτές

Στις 17/01/2020 και 23-24/01/2020 η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα παρουσιάσει το στρατηγικό και επιχειρηματικό της πλάνο σε υποψήφιους επενδυτές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον προς τον μέτοχο και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σταύρος Κωνσταντάς, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, έστειλε ανοιχτή επιστολή στο προσωπικό της εταιρίας, τα υποκαταστήματα πωλήσεων και υποκαταστήματα bancassurance με την οποία ενημερώνει τους πάντες για τις ενέργειες της εταιρίας.

Τα δεκάδες πεπραγμένα που έγιναν ως τώρα και υλοποιήθηκαν είναι γνωστά στο ανθρώπινο δυναμικό και η επιστολή της διοίκησης τονίζει την σημαντική αλήθεια ότι στο αναπτυξιακό όραμα της εταιρίας καλούνται όλοι ενωμένοι να στηρίξουν τις προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον.

Διαβάστε την επιστολή της διοίκησης:

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ ( ο μέτοχος ) και κατόπιν γραπτής εντολής του μετόχου, η Διοίκηση της Εταιρίας, έχει κληθεί στις 16 και 17/01/2020 καθώς και στις 23 και 24 /01/2020 να παρουσιάσει το στρατηγικό και επιχειρηματικό της πλάνο σε υποψηφίους επενδυτές, που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον προς τον μέτοχο. Για την ώρα δεν έχει ορισθεί άλλη συνάντηση.

Η παρουσίαση εκτός από την απεικόνιση ιστορικών οικονομικών και πληροφοριακών στοιχείων για τα έτη 2016 -2018, θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα  (ποσοτικά και ποιοτικά) για το 2019 και φυσικά θα αναλύει όλο το Αναπτυξιακό Στρατηγικό Πλάνο της Εταιρίας για τα έτη 2020 -2023.

Είμαστε πανέτοιμοι – ως Διοικητική Ομάδα – να αναλύσουμε το πλαίσιο των στρατηγικών αποφάσεων και ενεργειών που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο Στρατηγικού μετασχηματισμού, που ξεκίνησε το 2018 και υλοποιήθηκε απαρέγκλιτα στο 2019 με σειρά δεκάδων έργων – ενεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε όλες τις καινοτόμες και τολμηρές ενέργειες και αποφάσεις στα Δίκτυα Πωλήσεων (Agency – Πράκτορες και στο Bancassurance ) , στην ενδυνάμωση του έμψυχου Δυναμικού της Εταιρίας, στην διασφάλιση Εργασιακής ειρήνης μέσω της κατάρτισης ΕΣΣΕ & ΕΚΕ, στην πολιτική προϊόντων, στην αποτελεσματική διαχείριση του Επενδυτικού χαρτοφυλακίου, στην συνετή διαχείριση αποζημιώσεων, στην ενδυνάμωση του περιβάλλοντος Εσωτερικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης της Εταιρίας, στην υλοποίηση έργων , εκ των οποίων κάποια «λίμναζαν» για πολλά χρόνια, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Πληροφορικής, για τις επιπλέον δυνατότητες ψηφιοποίησης, αυτοματοποίησης και εξυπηρέτησης που θα προσφέρουμε στα Δίκτυά και στους ασφαλισμένους μας. Ενδεικτικά αναφέρω την επιτυχή ολοκλήρωση των έργου CRM εντός 5 μηνών, εργαλείου για την αποτελεσματικότερη επιτυχία Cross & Up selling για τα δίκτυα μας. Επιπλέον των ανωτέρω χωρίς να παραβλέψουμε την οργανική ανάπτυξη της Εταιρίας με ποσοστό 23% για το 2019 με ασφάλιστρα που άγγιξαν τα 741 εκατ. Ευρώ!

Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο αναπτυξιακό όραμα της Εταιρίας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο αλλά θετικά αναπτυσσόμενο μακροοικονομικό για την Οικονομία μας περιβάλλον, που θα στηριχθεί στους ίδιους άξονες: Έμψυχο Δυναμικό, Δίκτυα Διανομής, Προϊόντα, Υποδομές , Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η ίδια σχεδόν παρουσίαση έχει δοθεί στο Κολλέγιο Εποπτών (Επόπτες από τις χώρες που η Εταιρία μας έχει παρουσία) τον Δεκέμβριο 2018, όπου λάβαμε τα εύσημα, για την παρουσίαση πλαισίου αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τέλος, η ίδια παρουσίαση θα γίνει  στο τέλος του μήνα, στην Επιτροπή Στρατηγικής του Δ.Σ. της Μητρικής Εταιρίας.

Είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι τα επιτεύγματα – ποσοτικά και ποιοτικά – των τελευταίων 3 ετών και ειδικότερα του 2019, θα προσδώσουν κύρος και αξιοπιστία στο αναπτυξιακό όραμα της Διοίκησης της Εταιρίας για το άμεσο μέλλον και θα δικαιώσουν τις στρατηγικές επιλογές και αποφάσεις που υλοποιήθηκαν.

Η Διοίκηση και εγώ προσωπικά θα σας κρατήσω ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

Ευχαριστώ,

Σταύρος Κωνσταντάς
Διευθύνων Σύμβουλος