ΣτΕ: Στην Intrakat οριστικά το έργο επέκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού στη Θεσσαλονίκη

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανατίθεται στην ένωση εταιριών “ΙΝΤRΑΚΑΤ –Γκολιόπουλος Α.Τ.Ε.-Giovanni Roptigvavo –Fiagli S.R.L.” το έργο για την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού στη Θεσσαλονίκη.

Τον Οκτώβριο του 2019 προκηρύχθηκε από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.· δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου κατασκευή, επέκταση και εγκαταστάσεων νερού, δαπάνης 12,73 εκ. ευρώ. Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν 5 προσφορές και η ΙΝΤRΑΚΑΤ, κατετάγη πρώτη και οριστική ανάδοχος του έργου έναντι 13,6 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Όμως, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, η οποία κατετάγη δεύτερη, άσκησε προδικαστική προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία έγινε δεκτή. Άμεσα η αρχική ανάδοχος του έργου προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της τελευταίας απόφασης. Το Δ΄  Τμήμα του ΣτΕ, που είχε τον τελικό λόγο, με την υπ΄αριθμ. 624/2022 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση της ΙΝΤRΑΚΑΤ και ακύρωσε την απόφαση της εν Αρχής, που έδινε το έργο στην εταιρία ΑΚΤΩΡ.