Στη Lamda Development το 100% της μαρίνας Φλοίσβου

Σε συμφωνία προκειμένου να αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρίας LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των  μετοχών της  LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23%  της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου προχώρησε στις 23 Ιανουαρίου η Lamda Development.

Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανέρχεται σε 12.393.000 ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν κανονιστικές ή άλλες διοικητικές εγκρίσεις.

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. καθίσταται  ο μοναδικός μέτοχος της LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρία LAMDA Flisvos Marina Α.Ε.

Να σημειώσουμε ότι η εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, είναι τουρκικών συμφερόντων και γενικώς οι Τούρκοι πουλάνε διάφορα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν αγοράσει με δάνεια σε ξένο νόμισμα. Κι αυτό γιατί λόγω της υποτίμησης της τουρκικής λίρας αυξάνεται το χρέος τους σε ξένο νόμισμα με αποτέλεσμα να πιέζονται και προχωρούν σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.