Στην κόψη του ξυραφιού η νομιμότητα του «Ηρακλή» ως προς την αξιολόγηση των τιτλοποιήσεων

Το νομοσχέδιο «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων», που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει το σχέδιο «Ηρακλής» για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών κινείται στην κόψη του ξυραφιού σε ότι αφορά τη νομιμότητα ως προς την αξιολόγηση των ομολογιών – που εκδίδονται στο πλαίσο των τιτλοποιήσεων – από τους οίκους αξιολόγησης. Κι αυτό γιατί στο άρθρο 11 του νομοσχεδίου (1η παράγραφος) προβλέπεται η υποχρέωση λήψης πιστοληπτικής αξιολόγησης των ομολογιών από έναν «ΕΟΠΑ» (Εξωτερικό Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης). Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου γίνεται αναφορά σε «τυχόν δεύτερη αξιολόγηση», την οποία ο νόμος δεν την καθιστά υποχρεωτική, όπως όμως ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός.
Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός της ΕΕ 462/2013, άρθρο 8γ1, αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών μέσων είναι υποχρεωτική η αξιολόγηση τουλάχιστον από δυο οίκους αξιολόγησης (Κανονισμός για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας). Συνεπώς, η μη ρητή υποχρέωση δύο αξιολογήσεων μπορεί να αποτελεί πεδίο μη συμμόρφωσης και αυτό γιατί το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού.

Υπουργείο Οικονομικών: Έχει την έγκριση Κομισιόν και ΕΚΤ

Ο Γιώργος Ζαββός, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα χρηματοπιστωτικού τομέα.

Επικοινωνήσαμε με το το γραφείο του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού και θέσαμε το ζήτημα. Από το γραφείο μας απάντησαν ότι το θέμα αυτό είχε συζητηθεί και η διατύπωση έχει την έγκριση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB).

Συνεπώς, τώρα το βάρος πέφτει στις τράπεζες, οι οποίες θα αναλάβουν και την ευθύνη, αφού αυτές θα προχωρήσουν στις τιτλοποιήσεις δανείων, έκδοση ομολογιών και στην αξιολόγησή τους από οίκους αξιολόγησης. Το πιο πιθανό πάντως, είναι οι τράπεζες να ζητήσουν αξιολογήσεις από δύο οίκους προκειμένου να αποφύγουν τυχόν περιπέτειες στο μέλλον αφού ο ευρωπαϊκός κανονισμός το ορίζει ξεκάθαρα.

Το άρθρο 8γ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού

Εδώ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΕ 462/2013. 

Χρήστος Ιωάννου