Στην Resolute Αsset Management η διαχείριση των ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία

Στην εξειδικευμένη εταιρεία Resolute Asset Management ανέθεσε ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διατηρεί στην Βουλγαρία, στο πλαίσιο της στρατηγικής που υλοποιεί για την βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

Η Resolute Asset Management Bulgaria αναλαμβάνει να διαχειριστεί και να ρευστοποιήσει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ακίνητα όλων των κατηγοριών, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 130 εκ. ευρώ. Στα ακίνητα που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, περιλαμβάνεται το VarnaTower, κτίριο γραφείων και καταστημάτων λιανικής στην πόλη της Βάρνας.

Όπως τονίζει ο κ. Γεώργιος Κορμάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Group Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate, η στρατηγική του Ομίλου Πειραιώς επικεντρώνεται στην ενεργό διαχείριση των ιδιόκτητων ακινήτων του σε Ελλάδα και εξωτερικό, με βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα.

Στην Ελλάδα, για την αξιοποίηση των ιδιόκτητων ακινήτων του, ο Όμιλος Πειραιώς λειτουργεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών properties4sale.gr, μια καινοτόμο και ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνώς διαδικασία, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της αγοράς ακινήτων ενώ ενθαρρύνει την προσέλκυση επενδυτών από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η Resolute Asset Management είναι εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, με παρουσία σε δέκα χώρες. Έχει αναλάβει για λογαριασμό τραπεζών και private equity funds τη διαχείριση χαρτοφυλακίων ακινήτων, συνολικής αξίας άνω των 2,5 δισ. ευρώ σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία και Πορτογαλία.