Στις 12.30 η καθυστερημένη έναρξη συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Με δύο ώρες καθυστέρηση θα αρχίσει η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, καθώς τα τεχνικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν το πρωί κατέστησαν αδύνατη την έναρξη των συναλλαγών. Η προσυνεδρίαση θα αρχίσει στις 12:15 και η κύρια συνεδρίαση στις 12:30.